1546914987 เข้าชม : 39 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

งานการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพาน กศน.อำเภอพาน ได้รับบริจาคหนังสือจากผู้รับบริการห้องสมุดประชาชนอำพาน  เพื่อให้บริการ ณ ศูนย์การเรียนของแต่ละตำบล

บรรณสัญจร อื่นๆ
เข้าชม : 39 ครั้ง )