1544518757 เข้าชม : 28 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

หมุนเวียนสื่อแก่บ้านหนังสือชุมชน

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองนครพนม ได้มอบหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร เพื่อให้บริการส่งเสริมการอ่านหมุนเวียนสื่อให้แก่บ้านหนังสือชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

บ้านหนังสือชุมชนอื่นๆ